Meie Väärtused

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”SOTSIAALNE ÕIGLUS” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Sotsiaalse õigluse taotlemine on üks EFDK eesmärkidest ja hr Güleni põhiõpetustest. Rahu, sõnavabadus ja usuvabadus, sallivus ja võrdsed võimalused on väärtused, mida me edendame läbi ühiskondliku teenistuse, hariduse ja dialoogi. Usume, et need küsimused puudutavad meid kõiki, olenemata sellest, kust maalt me pärit oleme ning loodame siiralt hõlbustada dialoogi tänasepäevase ühiskonna paremaks mõistmiseks.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2918″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”VÕRDSED VÕIMALUSED” font_container=”tag:h2|text_align:center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2919″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Kõik inimesed on oma väärikuse ja õiguste poolest võrdsed, samuti peaks neil olema võimalus ära kasutada oma täielikku potentsiaali. Töötame organisatsioonidega, mis püüavad aidatada halvemas olukorras olevaid isikuid, pakkudes neile juurdepääsu vahenditele, mida nad vajavad oma elukvaliteedi parandamiseks. Kas õpetades, osutades majandusliku abi või hooldades, püüame luua keskkonda, kus igaüks saab oma eluviise paremaks muuta. Me usume, et hariduse kättesaadavus on üksikisiku ja kogukonna edu kõige olulisem tegur. Hariduse roll ühiskonnas on elujärje parandamine lahutamatu osa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”DEMOKRAATIA” font_container=”tag:h2|text_align:center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Demokraatia võimaldab kodanikel osaleda võrdselt poliitilise enesemääramise protsessis. Ideaalvormis võimaldab demokraatia inimestele õitseda oma elu kõigil tasanditel. Me toome esile demokraatia ja demokraatlikud väärtused, nagu sõnavabadus, usuvabadus, õigusriik ja võrdsed võimalused.

Kuigi Güleni õpetustel ei ole poliitilist sisu, hoolitseb ta demokraatia kui juhtimissüsteemi eest, milles ühiskond saab õitseda ja võimaldab inimestel oma potentsiaali realiseerimist. Pühendumus oma usule ei tohi kahjustada pühendumist oma riigile ja Gulen julgustab inimesi aktiivselt osalema oma kogukondade teenimisel. Gulenist inspireeritud isikud on koostanud meediaväljaandeid, kodanikuorganisatsioone ja mõttekodasid, mille eesmärgiks on inimesi harida demokraatlike väärtuste ja ideede vaba liikumisega.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2922″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”NAISTE MÕJUVÕIMU SUURENDAMINE” font_container=”tag:h2|text_align:center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2924″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Me käsitleme naiste ja meeste õigusi võrdselt, nii nagu on väljendatud ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioonis. Konventsioon määratleb naiste diskrimineerimise järgmiselt: “Igasugune eristamine, väljaarvamine või piirang, mis on tehtud soo alusel ja mille eesmärk on kahjustada või tühistada naiste, olenemata nende perekonnaseisust ning meeste ja naiste võrdõiguslikkust poliitilises, majanduslikus, sotsiaalses, kultuurilises, tsiviil- või mis tahes muus valdkonnas. “

On oluline, et naistel hääl oleks tugev ja pidevas dialoogis meie kogukondade tuleviku üle. Sellepärast toetame naiste haridust kogu maailmas ja mõistame hukka nende orjastamine.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”SÕNA-, AJAKIRJANDUS- JA USUVABADUS” font_container=”tag:h2|text_align:center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Eesti Foorum Dialoogi Keskus koostas järgmise avalduse, mis põhineb sotsiaalteadlaste ja ajakirjanike seminaridel, kus analüüsiti Hizmeti osalejate peamisi vaateid, lähtudes nende tähelepanekutest ja olemasolevast kirjandusest.

  • Sõnavabadus, mis on üks ÜRO inimõiguste üldeklaratsiooni põhiõigustest, mis on asendamatu.
  • Sõnavabaduse tunnustamine rahvusvahelistes normides hõlmab marginaalseid ja radikaalseid mõtteid, mis nendes normides väljenduvad.
  • Sõna- ja ajakirjandusvabadus on töötava demokraatia põhielemendid.
  • Kõik piirangud, mis piiravad ajakirjandusvabadust, sealhulgas on ka poliitilised, enesetsensuur, sotsiaalne surve, on demokraatiaga vastuolus ja seda ei saa aktsepteerida.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”2927″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]

Sõnavabadus Türgis

  • Selleks, et kõrvaldada sõnavabaduse ja ajakirjandusvabaduse piirangud ning sellega olevamolevad probleemid, on Türgil hädavajalik kiirendada Euroopa Liiduga ühinemisega seotud reforme ja viia oma õiguskorra vastavusse ELi standarditele.
  • Vastuseks juhtumitele, kus kaks ajakirjanikku väitsid, et nad on väidetavalt kinni peetud hr Fethullah Güleni kritiseerimise eest, on hr Gülen teinud järgmise avalduse: “Nagu ma varem mainisin, toetan kõnesoleva sõnavabaduse ja ajakirjandusvabaduse igakülgset rakendamist. Seejuures olenemata sellest, kas väljendatud mõtted on täiesti opositsioonilised või isegi kui mulle ebaõiglaselt omistatakse sündmusi, jään ma alati mõtlemise, arvamuse ja väljendusvabaduse pooldamise juurde.

Südametunnistuse ja usuvabadus

  • Igaühel on õigus usuvabadusele ja südametunnistusele. See õigus hõlmab vabadust muuta oma usku või veendumusi, osaleda individuaalselt või kollektiivselt jumalateenistuses ning väljendada oma usuvabaduse õpetamise või praktiseerimise kaudu.
  • Vähemusrahvuse ja enamuse usuliste rühmituste esindajatel ja järgijatel peaks olema õigus teha rahumeelseid nõudmisi usulistele vajadustele. Neid nõudmisi tuleks käsitleda või kasutada demokraatlike põhimõtete ja üldiste inimõiguste ja -vabaduste raames.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”HARIDUS” font_container=”tag:h2|text_align:center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2929″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Haridus on vasturohi teadmatuse vastu ja see on kõige tõhusam vahend üksikisikute mõjuvõimu suurendamiseks, kultuurilise teadlikkuse tõstmiseks ja ühiskonna positiivseks mõjutamiseks järgnevate põlvkondade jaoks.

Me peaksime lastele õpetama oma isiksuse ja austuse tunnetamist, et nad saaksid olla oma ühiskonna väärilisteks liikmeteks.

Tasakaalustatud haridus peaks edendama ühiseid põhiväärtusi, sealhulgas multikulturaalsuse mõistmist, iseloomu arengut ja sotsiaalset vastutust. Need väärtused pakuvad õppijale vahendeid ning oskust kasutades neid teadmisi ühiseks hüvedeks.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”SOTSIAALNE HARMOONIA” font_container=”tag:h2|text_align:center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Eesti Foorum Dialoogi Keskus töötab oma partnerite kaudu vastastikuse austuse ja sotsiaalse harmoonia tingimuste loomiseks. Me teeme seda, õpetades inimestele erinevaid religioone ja kultuure, mõistes hukka vägivalla ja terrori ning kutsudes mitmekülgse taustaga inimesed kokku dialoogiks ja koostööks. Usume, et need probleemid puudutavad meid kõiki, ükskõik kus me maailmas oleme ja loodame tõsta teadlikkust, et paremini mõista tänapäeval ühiskonnas täheldatavaid probleeme.

Meie loodame, et keskendume pigem jagatud väärtustele kui erimeelsustele, et aidata kaasa sügavama mõistmise ja tõeliselt harmoonilise ühiskonna loomisele.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2936″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”RAHU” font_container=”tag:h2|text_align:center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2937″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Rahumeelne ja harmooniline kooseksisteerimine on kogu inimkonda ühendav ülim ideaal. Üha enam globaliseeruvas ühiskonnas on oluline suunata meie mõtteid ühistele ideedele ja keskenduda meie ühisele heaolule ning hoida eemale hirmu ja vägivalda tekitavate eelarvamuste vastu võitlemisest. Gulen on samuti järjekindlalt hukka mõistnud vägivalla kasutamise usulistes retoorikates ning poliitiliste, ideoloogiliste ja religioossete põhjuste kasutamise, mis terroriakte õigustavad. Hr Gulen tõi lootust Türgi kogukondadele poliitilise ja kultuurilise konflikti ajal. Selles keerulises keskkonnas hakkas tema propaganda inspireerima inimesi positiivsete sekkumiste abil tegelema avaliku tegevusega, teiste ideoloogiate toetajate häbimärgistamise asemel. Täna püüavad EFDK liikmesorganisatsioonid edendada rahu ja harmoonilist kooseksisteerimist heategevuslike tööde kaudu üle Eesti ning luua võimalusi kaasinimestele sisukaks suhtluseks.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”TERVIS JA HEAOLU” font_container=”tag:h2|text_align:center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Hea tervis on elu tähtis osa. Üks oluline viis aidata teiste inimeste heaolu on aidata leevendada nende kannatusi ja aidata parandada nende tervislikku seisundit.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2938″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”ÜHISKONDLIK TEENISTUS” font_container=”tag:h2|text_align:center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2939″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Ühiskonna teenimine peab toimuma ilma omakasusaamise eesmärgita. Heategevus peaks toimuma ilma eelarvamusteta või eelistusteta. Me tegutseme globaalse kogukonna ja inimkonna huvides.

“Inimese süda on, oma füüsilistest ja materiaalsetest vajadustest või vaesusest hoolimata, altruist ja vabatahtlik. Ta tegutseb kogu ühiskonna jaoks, ta elab, alati rahu saavutamise eesmärgiga, õitsengu ja heaolu projekte nimel, mis arenevad nagu ilusalt laienevad tikandid. Ta seisab oma ühiskonna ja kogu inimkonna kannatuste ja raskuste ees, nagu süda, mis kuulus ühele Jumala sõnumitoojatest, väriseb ta ja kannatab südametunnistuse ärevuse ja vaevade pärast “(F. Gulen, Statue of Our Souls, peatükk 12).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]