Meist

Eesti Foorumi dialoogikeskus loodi Hizmeti vabatahtlike poolt Eestis.

Fethullah Guleni tööst inspireerituna on Eesti Foorum Dialog Center mittetulunduslik katusorganisatsioon, mis on häälekandja kodaniku-, kultuuri- ja teenindusorganisatsioonidele üle Eesti, mis on pühendunud kogukonnateenuste, hariduse ja religioonidevahelise dialoogi edendamisele.

Dialoogikeskuse ja liikmesorganisatsioonid on asutatud Hizmeti ühiskondlikus algatuses osalevate isikute poolt. Dialoogikeskus teeb koostööd erineva taustaga ja usutunnistusega inimeste ja organisatsioonidega, et edendada suuremat mõistmist, teha koostööd mõtestatud projektides ja luua tugevamaid sidemeid.

Hizmet sai alguse 1970. aastatel Türgis rohujuuretasandi kogukonnana ja on tänapäeval riikidevaheline sotsiaalne algatus, mis propageerib inimõiguste, võrdsete võimaluste, demokraatia, vägivallatuse ning religioosse ja kultuurilise mitmekesisuse rõhutatud aktsepteerimise ideaale.

Hizmeti kultuuriliselt ja religioosselt mitmekesised toetajad on inspireeritud Fethullah Guleni elust ja tegemistest, kes on üks maailma mõjukamaid moslemi tegelasi oma aastakümneid kestnud pühendumise tõttu religioonidevahelisele sallivusele ja altruismile.

Hizmetis osalejad viivad need ideed ellu, edendades heategevust ja ühiskondlikku teenimist, investeerides haridusse, et kasvatada vooruslikke inimesi, ning edendades kultuuridevahelist ja religioonidevahelist dialoogi rahumeelse kooseksisteerimise nimel.